WYKAZ PUBLIKACJI - UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

PUBLIKACJE ORYGINALNE:
1. Drożdżyńska A., Czaczyk K., Pawlicka J.: Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania polioli w brzeczkach fermentacyjnych. Apartura Badawcza i Dydaktyczna 4: 121-128, 2010

2. Leja K., Myszka K., Kubiak P., Wojciechowska J., Olejnik-Schmidt A.K.,, Szymanowska D., Czaczyk K., Grajek W.: Isolation and identification of a new Clostridium spp. from natural samples that performs effective conversion of glycerol to 1,3-propanediol and other metabolites. Acta Scientarum Polonorum, przyjęte do druku, 2011

3. Myszka K., Leja K., Olejnik-Schmidt A.K., Czaczyk K.: Isolation process of industrially useful Clostridium bifermentans from natural samples. Journal of Bioscience and Bioengineering. 113(5), 631-633, 2012

4. Kubiak P., Leja K., Myszka K., Celińska E., Spychała M., Szymanowska-Powałowska D., Czaczyk K., Grajek W.: Physiological predisposition of various Clostridium species to synthetize 1,3-propanediol from glycerol. Process Biochemistry 47:1308-1319, 2012

5. Szymanowska-Powałowska D., Kubiak P., Lewicki A.: The methane fermentation medium as an attractive source of bacteria from genus Clostridium capable of converting glycerol into 1,3 – propylene glycol. BioTechnologia, vol. 93(1), pp. 68-77, 2012

6. Orczyk D., Szymanowska-Powałowska D.: Izolacja bakterii z rodzaju Clostridium zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanodiolu i wybór pożywki produkcyjnej do ich hodowli. Nauki Inżynierskie i Technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2(5): 44-59, 2012

7. D. Orczyk, D. Szymanowska-Powałowska, K. Leja: Microbiological conversion of pure and crude glycerol to 1,3-propanediol. Acta Scientiarum Polonorum Biotechnologia, 11 (3): 15-22, 2012.

8. D. Szymanowska-Powałowska, M. Lesiecki: Badanie potencjału biotechnologicznego bakterii z gatunku Clostridium butyricum. Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki, Nauki Przyrodnicze Tom, V, 8: 39-49, 2012.

9. D. Szymanowska-Powałowska, A. Drożdżyńska, M. Remszel: Isolation of new strains of bacteria able to synthesize 1,3-propanediol from glycerol. Advances in Microbiology, 3: 171-180, 2013.

10. D. Szymanowska-Powałowska, J. Piątkowska, K. Leja: Microbial purification of post-fermentation medium after 1,3-PD production from raw glycerol. BioMed Reserch International, ID 949107, 7 pages, 2013.

11. Leja K. Myszka K. Czaczyk K.: The ability of Clostridium bifermentans strains to lactic acid biosynthesis in various environmental conditions. SpringerPlus 2013, 2:44; http://www.springerplus.com/content/2/1/44

12. Szymanowska-Powałowska D., Piątkowska J., Leja K.: Microbial Purification of Postfermentation Medium after 1,3-PD Production from Raw Glycerol. BioMed Research International,Volume 2013, 1:7

13. Celińska E., Grajek W.: A novel multigene expression construct for modification of glycerol metabolism in Yarrowia lipolytica. Microbial Cell Factories. 12:102, 2013

14. Celińska E., Kubiak P., Dziadas M., Białas W., Grajek W.: Yarrowia lipolytica; the novel and promising 2-phenylethanol producer. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 40(3-4):389-92, 2013

15. Celińska E.: Fully glycerol-independent microbial production of 1, 3-propanediol via non-natural pathway: Paving the way to success with synthetic tiles. Biotechnology Journal. INVITED MANUSCRIPT. Nov 5.,2014

16. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Kubiak P., Kośmider A., Pranke D., Olejnik-Schimdt A., Czaczyk K.: Conversion of glicerol to 1,3-propanediol by Citrobacter freundii and Hafnia alvei – newly isolated strains from the Enterobacteriaceae”, New Biotechnology, 31 (5): 402-410, 2014

17. Leja K., Samul D., Drożdżyńska A., Myszka K., Juzwa W., Pawlicka J., Czaczyk K.: Hypothetical glicerol pathways of newly isolated strains capable of 1,3-propanediol production. Acta Biochimica Polonica. 61(4), 759-763, 2014

18. Szymanowska-Powałowska D., Białas W.: Scale-up of anaerobic 1,3-propanediol production by Clostridium butyricum DSP1 from crude glycerol; BMC Microbiology 14: 45, 2014

19. Szymanowska-Powałowska D., Leja K.: An increasing of the efficiency of microbiological synthesis of 1,3-propanediol from raw glycerol by the concentration of biomass; Electronic Journal of Biotechnology 17: 72-78, 2014

20. Szymanowska-Powałowska D., Orczyk D., Leja K.: Studies on biotechnological potential of bacteria from the species Clostridium butyricum; Brazylian Journal of Microbiology 45, 3: 892-902, 2014

21. Przystałowska H., Zeyland J., Szymanowska-Powałowska D., Szalata M., Słomski R., Lipiński D.: 1,3-Propanediol production by new recombinant E. Coli containing genes from pathogenic bacteria; Microbiological Research doi:10.1016/j.micres.2014.12.007, 2014

22. Szymanowska-Powałowska D., Kubiak P.: Effect of 1,3-propanediol, organic acids end ethanol on growth and metabolism of Clostridium butyricum DSP 1; Applied of Microbiology and Biotechnology doi. 10.1007/s00253-014-6292-4, 2014

23. Szymanowska-Powalowska D., Piątkowska J.: Biotechnologiczne zagospodarowanie odpadowego glicerolu. Młoda Biotechnologia 1: 13-15, 2014

24. Celińska E., Drożdżyńska A., Jankowska M., Białas W., Czaczyk K., Grajek W.: Genetic engineering to improve 1,3-propanediol production in an isolated Citrobacter freundii strain. Process Biochemistry, 50(1), 48-60, 2015

25. Przystałowska H., Zeyland J., Szymanowska-Powałowska D., Szalata M., Słomski R., Lipiński D.: 1,3-Propanediol production by new recombinant E. coli containing genes from pathogenic bacteria. Microbiological Research. 171, 1-7, 2015
PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE:
1. Celińska E.: Debottlenecking the 1,3-propanediol pathway by metabolic engineering. Biotechnology Advances 28(4): 519-30 (Epub 2010 Mar 31), 2010

2. Celińska E.: Klebsiella spp. as a 1, 3-propanediol producer − the metabolic engineering approach. Critical Reviews in Biotechnology : 1–15. Posted online on 13 Oct 2011. (doi:10.3109/07388551.2011.616859), 2011

3. Drożdżyńska A., Leja K., Czaczyk K.: Biotechnological production of 1,3-propanediol from crude glicerol. BioTechnologia - Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 92(1): 92-100, 2011

4. Leja K., Czaczyk K.. Myszka K.: Biotechnological synthesis of 1,3-propanediol using Clostridium spp. African Journal of Biotechnology 10(54): 11093-11101, 2011

5. Leja K., Myszka K., Czaczyk K.: Genome shuffling: a method to improve biotechnological processes. BioTechnologia - Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology, (przyjęte do druku), 2011

6. Leja K., Czaczyk K., Myszka K.: The use of microorganisms in 1,3-propanediol production. African Journal of Microbiology Research 10(2):25-34), 2011

7. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Czaczyk K.: Charakterystyka i perspektywy wykorzystania Citrobacter spp. Nauki Inżynierskie i Technologie 3 (6), 22-36, 2012

8. Samul D., Leja K., Grajek W.: Impurities of crude glycerol and their effect on metabolite production. Ann Microbiol. 1:8, 2013

9. Przystałowska H., Lipiński D., Słomski R.: Biotechnological conversion of glycerol from biofuels to 1,3-propanediol using Escherichia coli. Acta Biochimica Polonica No. 2014_885, przyjęte do druku

10. Współautorstwo w rozdziałach w książce pt. „Bioengineering conference proceeding BIO ENG ’14”. ISBN: 978-605-5120-95-5.
- Zeyland J., Lipiński D., Przystałowska H., Szalata M., Marszałek M., Słomski R.: Identification, cloning and characterization of the 1,3-propanediol operon of K. pneumoniae ATCC 700721.
- Przystałowska H., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Słomski R.: 1,3-propanediol production by the new recombinant E. coli containing genes from Citrobacter and Klebsiella ssp.
- Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Szalata M., Boksa M., Słomski D.: Bioconversion of glicerol to 1,3-propanediol by recombinant E. coli containing operon from C. freundii.
- Nowak A., Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Szalata M., Słomski R.: Cloning and sequencing of the genes encoding 1,3-PDO operon from K. oxytoca ATCC 700324.
- Słomski R., Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Nowak A., Szalata M.: Two incompatible plasmids system sufficient to 1,3-propanediol production.
- Szalata M., Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Słomski R.: Molecular characterization of the 1,3-propanediol operon of C. freundii ATCC 8090.
DONIESIENIA KONFERENCYJNE::
1. Celińska E.: Biotechnologiczna produkcja 1,3-PD u natywnych „nie-producentów” z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” Poznań, 16-17 czerwca 2011 (doniesienie ustne)

2. Krówczyńska N.: Wpływ substytucji w sekwencji nukleotydowej genu dhaB1z Clostridium butyricum na aktywność i wrażliwość na tlen kodowanej przez niego dehydratazy glicerolu. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii”, Poznań 16-17 czerwca 2011 (doniesienie ustne)

3. Juzwa W.: Genetyczna modyfikacja komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae dla potrzeb produkcji 1,3-propanodiolu z glicerolu. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii”, Poznań 16-17 czerwca 2011 (doniesienie ustne)

4. Leja K.: Tasowanie genomowe jako metoda zwiększenia produktywności procesów biotechnologicznych. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii”, Poznań 16-17 czerwca 2011 (doniesienie ustne)

5. Celińska E., Kubiak P., ChudzikM., Spychała M., Wróbel A., Grajek W.: Optymalizacja metody mutagenizacji chemicznej czynnikiem alkilującym EMS szczepu Clostridium. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” Poznań, 16-17 czerwca 2011 (poster)

6. Jankowska M.: Mutagenizacja oksydoreduktazy 1,3-propanodiolu, genu szlaku redukcyjnego glicerolu u Clostridium butyricum. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” Poznań, 16-17 czerwca 2011 (poster)

7. Leja K., Myszka K., Kubiak P., Wojciechowska J., Czaczyk K., Grajek W.: Izolacja i skrining bakterii z rodzaju Clostridium zdolnych do syntezy 1,3-propanodiolu. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” Poznań, 16-17 czerwca 2011 (poster)

8. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Napierała R., Pranke D., Czaczyk K.: Wykorzystanie bakterii Citrobacter freundii do produkcji 1,3-propanodiolu. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” Poznań, 16-17 czerwca 2011 (poster)

9. Krówczyńska N., Olejnik-Schmidt A., Grajek W.: Generowanie substytucji w sekwencji nukleotydowej genu dhaB1 z Clostridium butyricum kodującego dehydratazę glicerolu. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” Poznań, 16-17 czerwca 2011 (poster)

10. Dobrowolska A., Mueller A., Sip A.: Badanie zdolności bakterii fermentacji mlekowej do syntezy 1,3-propanodiolu. I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej i Biotechnologii” Poznań, 16-17 czerwca 2011 (poster)

11. Leja K., Myszka K., Kubiak P., Wojciechowska J., Szymanowska D., Czaczyk K., Grajek W.: Biosynthesis of 1,3-propanediol by Clostridium spp. isolated from natural environment. IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH “Four Colours of Biotechnology” Central European Congress of Life Sciences, Kraków, Poland, October, 12th-15th, 2011, Conference proceedings – Acta Biochimica Polonica vol. 58, Suppl. 4/2011, p.13 (P1.19) (poster), doniesienie wyróżnione

12. Spychała M., Celińska E., Kubiak P.: Chemical mutagenesis of Clostridium sp. as a method of 1,3-prpanediol synthesis improvement. IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH “Four Colours of Biotechnology” Central European Congress of Life Sciences, Kraków, Poland, October, 12th-15th, 2011, Conference proceedings – Acta Biochimica Polonica vol. 58, Suppl. 4/2011, p.19 (P1.30) (poster)

13. Kubiak P, Szymanowska-Powałowska D.: Fermentation of glycerol to 1,3-propanediol by Clostridium spp. IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH “Four Colours of Biotechnology” Central European Congress of Life Sciences, Kraków, Poland, October, 12th-15th, 2011, Conference proceedings – Acta Biochimica Polonica vol. 58, Suppl. 4/2011, p.19 (P1.31) (poster)

14. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Czaczyk K.: Potencjał kolumn o wypełnieniach na bazie polimerów styrenu i diwynylobenzenu do oznaczania dioli w płynach pofermentacyjnych. Materiały konferencji „Analityczne zastosowania chromatografii”, Warszawa 20-21 października (poster), 2011

15. Grajek W.: Zielone biochemikalia i bioaktywna żywność. Materiały konferencji środowiskowej „Materiały i biomateriały” Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, 28-29 listopada 2011, s.46 (K13), (doniesienie ustne)

16. Grajek W., Czaczyk K., Celińska E., Olejnik-Schmidt A., Juzwa W., Szymanowska D., Kubiak P.: Zielona chemia – biokonwersji odpadowego glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych metodami biotechnologicznymi. Materiały konferencji środowiskowej „Materiały i biomateriały” Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, 28-29 listopada 2011, s.309 (P178), (poster)

17. Pawlicka J., Drożdżyńska A., Napierała R., Pranke D., Czaczyk K.: Citrobacter freundi jako naturalny producent 1,3-propanodiolu. Materiały konferencji środowiskowej „Materiały i biomateriały” Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, 28-29 listopada 2011, s.321 (P188), (poster)

18. Przystałowska H., Zeyland J., Lipiński D., Nuc K., Siemieniako B., Szalata M., Wołko L., Słomski R.: Molecular characterisation of the 1,3-propanediol (1,3-PD) operon of Citrobacter freundii. Europejski Kongres Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii. 25-29 września 2011 w Berlinie (poster)

19. Ratajczak I., Lewandowska E., Waśkiewicz A., Rissmann I., Stachowiak J., Goliński P.: Oznaczanie związków organicznych w biopaliwach wykorzystywanych w biotechnologicznej konwersji glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego Gliwice 14-18.09.2010 (poster)

20. Lewandowska E., Waśkiewicz A., Stachowiak J., Lewandowski J., Goliński P. Pozyskiwanie 1,3-propandiolu z wodnych roztworów pofermentacyjnych. 54 Zjazd PTChem i SITPChem Lublin 18-22.09.2011 (poster)

21. Pawlicka J., Drożdżyńska A., Kubiak P., Górniak. P.: Metabolic activity of Citrobacter freundii isolated from food. XVII Sesja Naukowa Młodej Kadry Naukowej “ Oblicza żywności”, Kraków, 10-11.05.2012 (poster)

22. Orczyk D., Szymanowska-Powałowska D., Grajek W.: Optymalizacja warunków hodowli bakterii z rodzaju Clostridium zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanodiolu. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”, Lublin, 5-8.09.2012 (poster)

23. Szymanowska-Powałowska D., Orczyk D., Grajek.W.: Izolacja nowych szczepów bakterii zdolnych do syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”, Lublin, 5-8.09.2012 (poster)

24. Leja K., Myszka K., Czaczyk K.: Zdolność bakterii Clostridium bifermentans do syntezy kwasu mlekowego XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”, Lublin, 5-8.09.2012 (poster)

25. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Pranke D., Górniak P., Śmiechowska K., Napierała R., Czaczyk K.: Izolacja i skrining bakterii z rodziny Enterobacteriaceae zdolnych do syntezy 1,3-propanodiolu. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”, Lublin, 5-8.09.2012 (poster)

26. Remszel N.: Mutagenizacja genu dehydratazy glicerolu, kodującego enzym szlaku redukcyjnego glicerolu u clostridium butyricum. III Edycja Konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych”. Poznań, 08.12.2012 (poster)

27. Jankowska M.: Generowanie zmian w sekwencji nukleotydowej genu dehydrogenazy 1,3-propanodiolu z clostridium butyricum. III Edycja Konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych”. Poznań, 08.12.2012 (poster)

28. Leśniak D., Hetman M.: Wykorzystanie materiałów odpadowych z produkcji biodiesla przez mikroorganizmy. III Edycja Konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych”. Poznań, 08.12.2012 (poster)

29. Szymanowska-Powałowska D., Lesiecki M.: Badanie potencjału biotechnologicznego bakterii z gatunku clostridium butyricum. III Edycja Konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych”. Poznań, 08.12.2012 (poster)

30. Hetman M., Leśniak D: Tasowanie genomowe u clostridium butyricum. III Edycja Konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych”. Poznań, 08.12.2012 (doniesienie ustne)

31. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Pranke D., Czaczyk K.: Badania nad możliwością wykorzystania Citrobacter freundii w produkcji 1,3-propanodiolu. III Edycja Konferencji "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych". Poznań, 12.01.2013 (poster)

32. D. Leśniak, M. Spychały: Biofilm bakteryjny w systemach przemysłowych. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki – IV Edycja. Gdańsk, 13-14 kwietnia 2013 (doniesienie ustne)

33. M. Spychały, D. Leśniak: Ocena potencjału produkcji 1,3-propanodiolu przez wybrane fuzanty Clostridium butyricum. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia Polskiej Nauki – IV Edycja. Gdańsk, 13-14 kwietnia 2013 (doniesienie ustne)

34. Przystałowska H., Zeyland J., Lipiński D., Szymanowska D., Słomski R.: The use of Escherichia coli for the production of 1,3 – propanediol from glycerol. 2nd European congress of Applied Biotechnology and 9th European Congress of Chemical Engineering, Haga, Holland, 21-25.04.2013 (poster)

35. Leśniak D., Hetman M.: Biofilm reactors for bioconversion processes. XVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ - II Sesja Międzynarodowa, Puszczykowo 14-16 maja 2013r. (E- poster)

36. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Kośmider A., Kubiak P.: Optimization of mineral composition for the production of fermentation metabolites by Citrobacter freundii. XVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ - II Sesja Międzynarodowa, Puszczykowo 14-16 maja 2013r. (poster)

37. Hetman M., Leśniak D.: Evaluation of the potential of new Clostridium species to produce organic acids and 1,3-propanediol. XVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ - II Sesja Międzynarodowa, Puszczykowo 14-16 maja 2013r. (poster)

38. Orczyk D., Leja K., Grajek W.: 1,3-propanediol – a potential raw material for biodegradable packages for food products’ production. XVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ - II Sesja Międzynarodowa, Puszczykowo 14-16 maja 2013r. (poster)

39. Szymanowska-Powałowska D., Leja K., Czerniak A., Białas W.: Scale-up of an anaerobic 1,3-propanediol production by Clostridium butyricum DSP1 from crude glicerol. XVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ - II Sesja Międzynarodowa, Puszczykowo 14-16 maja 2013r. (poster)

40. Szymanowska-Powałowska D., Orczyk D., Grajek W.: The New strains of bacteria from species Clostridium and their biological potential. 8th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM8). Innsbruck, Austria, 12-15 June 2013 (poster)

41. Orczyk D., Grajek W., Szymanowska-Powałowska D.: Impact of impurities in biodiesel-derived crude glycerol on the fermentation by Clostridium butyricum DO14. 8th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM8). Innsbruck, Austria, 12-15 June 2013 (poster)

42. M. Hetman., D. Szymanowska-Powałowska: 1,3-PD production with new strains of Clostridium butyricum obtained by genome shuffling. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

43. D. Szymanowska-Powałowska, P. Kowalczewski: An effort to use waste glycerol and potarto juice to compose the production medium for the production of 1,3-PD by Clostridium butyricum. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

44. Czaczyk K., Celińska E.: Genetic modification of glycerol fermentative catabolism in wild type strain C. freundii AD970. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (referat)

45. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Kośmider A., Kubiak P., Czaczyk K.: Optimization of carbon and nitogen sources for 1,3-propanediol production by Citrobacter freundii. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

46. Jankowska M.: Generating mutant library of 1,3-propanediol oxidoreductase using error-prone PCR. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

47. Kośmider A., Sobczak J., Śródka Z., Drożdżyńska A., Pawlicka J., Czaczyk K., Grajek W.: The influence of media on the process of 1,3-propanediol production by Clostridium butyricum. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

48. Leśniak D., Jamioła D., Fahrenholz W.: Influence of adhesion surface of porous carriers on the bioconversion of glycerol to 1,3-propanediol by Clostridium butyricum. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

49. Pawlicka J., Drożdżyńska A., Kubiak P., Kośmider A., Czaczyk K.: Microbial production of 1,3-propanediol by newly isolated Hafnia alvei AD27. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

50. Samul D., Worsztynowicz P., Grajek W.: Studies on biotechnological potential of bacteria from the species Clostridium butryricum. The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź,17-20.09.2013 (poster)

51. Ewelina Celińska, Wojciech Białas, Radosław Dembczyński, Piotr Kubiak, Włodzimierz Grajek: Time-course addition of L-phenylalanine in Yarrowia lipolityca cultures for improvement of 2-phenylethanol production. 3rd Biotechnology World Congress, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-12.02.2014 (poster)

52. Włodzimierz Grajek, Ewelina Celińska: Modification of glycerol catabolism in Yarrowia lipolityca through genetic engineering approach. 3rd Biotechnology World Congress, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-12.02.2014 (poster)

53. Daria Szymanowska-Powałowska, Agnieszka Drożdżyńska, Dorota Samul, Włodzimierz Grajek. The use of Clostridium butyricum DSP1 for the production of 1,3-propanediol from crude glycerol. 3rd Biotechnology World Congress, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-12.02.2014 (poster)

54. D. Lipiński, M. Boksa, J. Zeyland, J. Jura, Z. Smorag, R Slomski and A. Nowak. Hla-e expression on porcine cells prepared for xenotransplantation. 3rd Biotechnology World Congress, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-12.02.2014 (poster)

55. Ryszard Slomski, Hanna Przystalowska, Daria Szymanowska, Joanna Zeyland, Marlena Szalata and Daniel Lipiński. The use of escherichia coli for the production of 1,3-propanediol from Glycerol. 3rd Biotechnology World Congress, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-12.02.2014 (poster)

56. Marlena Szalata, Hanna Przystalowska, Ryszard Slomski, Alicja Kosmider, Joanna Zeyland, Daniel Lipinski. Novel recombinant escherichia coli strain capable of producing 1,3-Propanediol from glycerol. 3rd Biotechnology World Congress, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-12.02.2014 (poster)

57. J. Zeyland, d. Lipiński, B. Gawrońska, W. Juzwa, J. Jura, A. Nowak, R. Słomski, Z. Smorąg, M. Szalata, U. Mazurek and A. Woźniak. Double transgenic pigs with combined expression of human α1,2-Fucosyltransferase and α-galactosidase designed to avoid hyperacute xenograft rejection. 3rd Biotechnology World Congress, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10-12.02.2014 (poster)

58. M. Hetman: Fermentation profiles of new Clostridium butyricum strains. XIX Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Warszawa, 7-09.05.2014 (poster)

59. D. Leśniak: Influence of psychic-chemical properties of porous carriers on the adhesion of bacteria. XIX Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Warszawa, 7-09.05.2014 (poster)

60. D. Samul, K. Leja, P. Worsztynowicz, W. Grajek: Fermentation of glycerol by Pediococcus pentosaceus. XIX Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Warszawa, 7-09.05.2014 (poster)

61. M. Jankowska, W. Grajek, A. Olejnik-Schmidt, M. Schmidt: Newly engineered diol dehydrogenase from Clostridium butyricum as promising agent in cell-free biosystems for biomanufacturing. 16 Europejski Kongres Biotechnologii, Edynburg, Anglia, 13-16.07.2014 (poster)

62. W. Białas, M. Pikuła, K. Mroczyk, W. Grajek: Production of 1,3-propanediol from glycerol by C. butyricum: optimization of medium composition and kinetic studies. 16 Europejski Kongres Biotechnologii, Edynburg, Anglia, 13-16.07.2014 (poster)

63. E. Celińska, A. Dobrowolska, W. Białas, S. Skrzypczak, W. Grajek: Optimization of nitrogen source for 1,3-propanediol production by Shimwellia blattae – preliminary studies. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

64. E. Celińska, K. Cieślak, A. Olszanowski: Adsorpcja erytrytolu, jako jeden ze sposobów wyizolowania produktu głównego po biokonwersji glicerolu. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

65. A. Drożdżyńska, J. Pawlicka, A. Kośmider, K. Czaczyk: Potencjał bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do syntezy 1,3-propanodiolu. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

66. W. Grajek, P. Łysakowski: Adaptacja drożdży Pichia stipitis do fermentacji hydrolizatu hemicelulozy sorga i miskanta. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

67. M.Jankowska: Racjonalne projektowanie enzymu oksydoreduktazy 1,3-propanodiolu. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

68. P. Kubiak, M. Neumann-Desperak, W. Grajek: Wpływ stężenia substratu i szybkości rozcieńczania na produkcję 1,3-propanodiolu z glicerolu przez Clostridium butyricum w układzie ciągłym. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

69. P. Kubiak, W. Grajek: Wpływ recyrkulacji biokatalizatora na ciągły proces produkcji 1,3-propanodiolu z glicerolu przez Clostridium butyricum. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

70. D.Leśniak, T. Jankowski: Ciągła fermentacja glicerolu do 1,3-propanodiolu z wykorzystaniem bakterii immobilizowanych na porowatych nośnikach. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

71. M. Neumann-Desperak, A. Kośmider, A. Drożdżyńska, J. Pawlicka, K. Czaczyk: Biosynteza 1,3-propanodiolu z glicerolu w okresowo-dolewowej hodowli Clostridium butyricum. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

72. Pawlicka J., Drożdżyńska A., Kubiak P., Czaczyk K.: Produkcja 1,3-propanodiolu w hodowlach mieszanych bakterii z rodzin Enterobacteriaceae i Clostridiaceae. 57 Zjazd PTChem i SITPChem,14-18.09.2014 Częstochowa - poster

73. I. Ratajczak, A. Waśkiewicz, I. Rissmann, P. Goliński: Zawartość związków chemicznych oznaczona w 2013/2014 roku w biopaliwach wykorzystywanych w biotechnologicznej konwersji glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

74. D. Szymanowska-Powałowska, D. Samul, A. Drożdżyńska, J. Pawlicka: Wpływ wysokich stężeń glicerolu na wzrost, metabolizm i zdolności adaptacyjne Clostridium butyricum DSP 1. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

75. W. Grajek, D. Szymanowska-Powałowska, E. Celińska, P. Łysakowski, W. Białas: Biorafineria – postęp w konwersji biomasy do etanolu. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (wykład).

76. D. Szymanowska-Powałowska: Mikrobiologiczna konwersja glicerolu do 1,3-propanodiolu przez Clostridium butyricum DSP 1. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (komunikat ustny).

77. Elżbieta Lewandowska: Pozyskiwanie 1,3-propanodiolu z roztworów pofermentacyjnych. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (komunikat ustny).

78. H. Przystałowska: Uzyskanie genetycznie modyfikowanych bakterii Escherichia coli zdolnych do przekształcania glicerolu do 1,3-propanodiolu. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (komunikat ustny).

79. Celińska E, Białas W, Dobrowolska A, Kubiak P, Grajek W.: Capability of Yarrowia lipolytica to produce 2-phenylethanol – preliminary studies. 26th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 29/08 – 03/09/2013 (poster)

80. Drożdżyńska, J. Pawlicka, P. Kubiak, D. Pranke, K. Czaczyk.: 1,3-propanediol biosynthesis by Citrobacter freundii AD119 and Hafnia alvei AD27. 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany, July 21-25, 2013 (poster)

81. A. Drożdżyńska, J. Pawlicka, A. Kosmider, P. Kubiak, D. Szymanowska-Powałowska, K. Czaczyk: Operating strategies for 1,3-propanediol production from crude glycerol by Citrobacter freundii in fed-batch fermentation. 5th World Congress on Biotechnology, Walencja, Hiszpania, 25-27 czerwca 2014 (poster)

82. K. Czaczyk, D. Szymanowska-Powałowska, A. Drożdżyńska, J. Pawlicka, D. Samul:1,3-Propanediol production from crude glicerol by Clostridium butyricum DSP1 in repeated batch. 5th World Congress on Biotechnology, Walencja, Hiszpania, 25-27 czerwca 2014 (poster)

83. Drożdżyńska A.: Biosynteza 1,3-propanodiolu. Konferencja zorganizowana w ramach Dni Doktoranta, Poznań, 29-30.09.2014 (poster)

84. Zeyland J., Lipiński D., Przystałowska H., Szalata M., Marszałek M., Słomski R.: Identification, cloning and characterization of the 1,3-propanediol operon of K. pneumoniae ATCC 700721, BIO ENG ’14 Bioengineering Conference; Stambuł, Turcja, 27-29 listopada 2014 (poster).

85. Przystałowska H., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Słomski R.: 1,3-propanediol production by the new recombinant E. coli containing genes from Citrobacter and Klebsiella ssp. BIO ENG ’14 Bioengineering Conference, Stambuł, Turcja, 27-29 listopada 2014 (poster).

86. Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Szalata M., Boksa M., Słomski D.: Bioconversion of glicerol to 1,3-propanediol by recombinant E. coli containing operon from C. freundii. BIO ENG ’14 Bioengineering Conference, Stambuł, Turcja, 27-29 listopada 2014 (poster).

87. Nowak A., Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Szalata M., Słomski R.: Cloning and sequencing of the genes encoding 1,3-PDO operon from K. oxytoca ATCC 700324. BIO ENG ’14 Bioengineering Conference, Stambuł, Turcja, 27-29 listopada 2014 (poster).

88. Słomski R., Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Nowak A., Szalata M.: Two incompatible plasmids system sufficient to 1,3-propanediol production. BIO ENG ’14 Bioengineering Conference, Stambuł, Turcja, 27-29 listopada 2014 (poster).

89. Szalata M., Lipiński D., Przystałowska H., Zeyland J., Słomski R.: Molecular characterization of the 1,3-propanediol operon of C. freundii ATCC 8090. BIO ENG ’14 Bioengineering Conference, Stambuł, Turcja, 27-29 listopada 2014 (poster).
PATENTY:
1. Celińska E, Robak M., Grajek W. Nowy rekombinowany szczep Yarrowia lipolytica NCYC3825 i sposób transformacji drożdży Yarrowia lipolytica nowym wektorem integracyjnym zawierającym trzy heterologiczne geny. P 401104, 08.10.2012

2. Celińska E, Grajek W. Sposób otrzymywania 2-fenyloetanolu na drodze mikrobiologicznej. P 401105, 08.10.2012

3. Słomski R., Przystałowska H., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M.: Nowy rekombinowany szczep Echerichia coli BL21 ECC13SLP, nowe wektory ekspresyjne i sposób transformacji Escherichia coli BL21. P.407998, 25.04.2014

4. Słomski R., Przystałowska H., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M.: Nowy rekombinowany szczep Echerichia coli BL21 ECK13SLP, nowe wektory ekspresyjne i sposób transformacji Escherichia coli BL21. P.407999, 25.04.2014

5. Grajek W., Szymanowska-Powałowska D.: Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu metodą mikrobiologiczną. Urząd Patentowy RP., zgłoszenie nr P.408422, dnia 03-06-2014.
WPISY DO GENBANKu BAZY DANYCH NCBI:
1. Przystalowska,H., Zeyland,J., Slomski,R. and Lipinski,D.: Klebsiella oxytoca strain ATCC 700324 1,3-propanediol dehydrogenase (dhaT) gene, complete cds. 08-MAY-2012. JQ478429.1

2. Lipinski,D., Przystalowska,H., Slomski,R. and Zeyland,J.: Klebsiella oxytoca strain ATCC 700324 diol dehydrase alpha subunit (pddA), diol dehydrase beta subunit (pddB), diol dehydrase gamma subunit (pddC), diol dehydratase-reactivating factor large subunit (ddrA), and diol dehydratase-reactivating factor small subunit (ddrB) genes, complete cds. 08-MAY-2012. JQ478430.1

3. Zeyland,J., Lipinski,D., Przystalowska,H. and Slomski,R.: Klebsiella pneumoniae strain 700721 glycerol dehydratase reactivation factor large subunit (dhaB4), glycerol dehydratase small subunit (dhaB3), glycerol dehydratase medium subunit (dhaB2), glycerol dehydratase large subunit (dhaB1), hypothetical protein, 1,3-propanediol oxidoreductase (dhaT), and glycerol dehydratase reactivation factor small subunit genes, complete cds. 03-AUG-2011. JF260927.1

4. Lipinski,D., Zeyland,J., Przystalowska,H. and Slomski,R.: Citrobacter freundii strain ATCC 8090 glycerol dehydratase reactivation factor small subunit (dhaG), 1,3-propanediol dehydrogenase (dhaT), glycerol dehydratase 60 kDa subunit (dhaB), glycerol dehydratase 21 kDa subunit (dhaC), glycerol dehydratase 16 kDa subunit (dhaE), and glicerol dehydratase reactivation factor large subunit (dhaF) genes, complete cds; and unknown gene. 19-MAY-2010. HM032027.1
INNE:
1. Leja K., Czaczyk K., Grajek W.: Zielona chemia – zagospodarowanie odpadowego glicerolu. Ekonatura, 6, 16-17. 2010.