WYKAZ PUBLIKACJI - UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

PUBLIKACJE ORYGINALNE:
1. Tomaszewska L., Rywińska A., Musiał I., Utecht M., Juszczyk P., Rymowicz W., Wojtatowicz M., Połomska X.: Skrining szczepów drożdży Yarrowia lipolytica do biosyntezy erytrytolu z glicerolu. Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia. 10 (1), 15-28.1, 2011

2. Tomaszewska L., Rywińska A., Gładkowski W.: Production of erythritol and mannitol by Yarrowia lipolytica yeast in media containing glycerol. J Ind Microbiol Biotechnol. DOI 10.1007/s10295-012-1145-6, 2012

3. Juszczyk P., Rymowicz W., Liszka P.: Produkcja biomasy Pichia pastoris z surowców odpadowych z produkcji biodiesla. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, 51(4), 138-140.

4. Juszczyk P., Rakicka M., Rywińska A., Rymowicz W.: Ciągła biosynteza erytrytolu przez Yarrowia lipolytica w bioreaktorze membranowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, 51(4), 135-137.

5. Juszczyk P., Marcinkiewicz M., Rywińska A., Rymowicz W.: Biosynteza erytrytolu z gliceryny przez drożdże Yarrowia lipolytica w hodowli okresowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, 51(4), 133-137.

6. Rywińska A., Tomaszewska L., Marcinkiewicz M., Rymowicz W.: Biosynteza erytrytolu przez z glicerolu przez Yarrowia lipolytica Wratislavia 1.31. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, 51(4), 179-181.

7. Tomaszewska L,. Cybulski K., Rywińska A.: Wpływ źródła witamin na produkcję erytrytolu z glicerolu przez drożdże Yarrowia lipolytica. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, 51(4), 184-186.

8. Marcinkiewicz M., Juszczyk P., Rywińska A., Rymowicz.: Wpływ warunków hodowli drożdży Yarrowia lipolytica na wydajność syntezy erytrytolu z glicerolu. Nauki inżynierskie i technologie. 2012, 3(6), 90-98

9. Rywińska A., Bąk M., Rakicka M., Tomaszewska L., Boruczkowski T, Lazar Z., Musiał I, Rymowicz W.: Selekcja UV mutantów drożdży Yarrowia lipolytica do biosyntezy erytrytolu z glicerolu. 1Acta Sci. Pol., Biotechnologia, 11 (3) 2012, 23-38.

10. Mirończuk A., Furgała J., Rakicka M., Rymowicz W.: Enhanced production of erythritol by Yarrowia lipolytica on glycerol in repeated batch cultures. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology. 41:57–64, 2014

11. Rywińska A., Tomaszewska L., Rymowicz W.: Erythritol biosynthesis by Yarrowia lipolytica yeast under various culture conditions. African Journal of Microbiology Research. 2013, 7(27), 3511-3516.

12. Rywińska A., Tomaszewska L., Cybulski K., Rymowicz W.: Biosynteza erytrytolu z glicerolu przez szczep Yarrowia lipolytica Wratislavia K1-UV21 w różnych systemach hodowlanych. 1Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2013 12 (1), 37-50.

13. Tomaszewska L., Rymowicz W., Rywińska A.: Minerals supplementation increases erythrose reductase activity in erythritol biosynthesis from glycerol by Yarrowia lipolytica. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, 172, 3069-3078.

14. Tomaszewska L., Rywińska A., Rymowicz W.: High selectivity of erythritol production from glycerol by Yarrowia lipolytica. Biomass and Bioenergy. 2014, 64, 309-320.

15. Rakicka M.: Wpływ Span 20 na produkcję erytrytolu z glicerolu odpadowego przez drożdże Yarrowia lipolytica. Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2013 12 (4), 15-24.

16. Tomaszewska L., Rakicka M., Rymowicz W., Rywińska A.: A comparative study on glycerol metabolism to erythritol and citric acid in Yarrowia lipolytica yeast cells. FEMS Yeast Research. 2014, 14, 966–976 DOI: 10.1111/1567-1364.12184

17. Mirończuk A., Dobrowolski A., Rakicka M., Rywińska A., Rymowicz W.: Newly isolated mutant of Yarrowia lipolytica MK1 as a proper host for efficient erythritol biosynthesis from glycerol. Process Biochemistry, 2014, DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.procbio.2014.10.020

18. Rywińska A., Marcinkiewicz M., Cibis E., Rymowicz W.: Optimization of medium composition for erythritol production from glycerol by Yarrowia lipolytica using response surface methodology. Preparative Biochemistry and Biotechnology. 2015, 45, 6, 515-529.
PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE:
1. Rywińska A., Juszczyk P., Wojtatowicz M., Robak M., Lazar Z., Tomaszewska L., Rymowicz W.: Glycerol as a promising substrate for Yarrowia lipolytica biotechnological applications. Biomass and Bioenergy: 48, 148-166, 2013
DONIESIENIA KONFERENCYJNE::
1. Rymowicz W., Musiał I., Rywińska A., Juszczyk P.: Optimization of erythritol production from glycerol by Yarrowia lipolytica yeast using response surface methodology. Sixth International Conference on Renewable Resources and Biorefineries RRB6, Düsseldorf, Germany, 7-9 June 2010, pp.112 (poster)

2. Juszczyk, P., Musial, I., Rymowicz, W.: Mannitol production by Yarrowia lipolytica strains on the medium containing glycerol. PROCEEDINGS, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 23 – 27, 2011, pp.269 (poster)

3. Musial, I., Juszczyk, P., Rywińska, A., Rymowicz, W.: Improvement of selectivity in erythritol production from glycerol by Yarrowia lipolytica Wratislavia K1. PROCEEDINGS, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 23 – 27, 2011, pp.272 (poster)

4. Tomaszewska L., Rywińska A., Musial I., Rymowicz W., Juszczyk P.: Effect of vitamins source on erythritol biosynthesis by Yarrowia lipolytica Wratislavia K1, European Biotechnology Congress, Istanbule, Turkey, 28 September-1 October, 2011, Conference proceedings - Current Opinion in Biotechnology Volume: 22, Supplement 1, September, 2011, pp. S94-95 (poster)

5. Tomaszewska L., Rywińska A.: Utilization of glicerol into polyols by Yarrowia lipolytica. European Biotechnology Congress, Istanbule, Turkey, 28 September-1 October, 2011, Conference proceedings - Current Opinion in Biotechnology Volume: 22, Supplement 1, September, 2011, pp. S94 (poster)

6. Musial I., Wojtatowicz M., Juszczyk P., Rywińska A. : Erythritol production by Yarrowia lipolytica DN 1 W 2a and its mutants on media containing glycerol. European Biotechnology Congress, Istanbule, Turkey, 28 September-1 October, 2011, Conference proceedings - Current Opinion in Biotechnology Volume: 22, Supplement 1, September, 2011, pp. S95 (poster)

7. Musial I., Marcinkiewicz M., Cibis E., Rywińska A., Juszczyk P., Rymowicz W.: Optimization of erythritol production from glycerol by Yarrowia lipolytica Wratislavia K1. European Biotechnology Congress, Istanbule, Turkey, 28 September-1 October, 2011, Conference proceedings - Current Opinion in Biotechnology Volume: 22, Supplement 1, September, 2011, pp. S95 (poster)

8. Rymowicz W., Rywińska A., Musiał I., Juszczyk P., Wojtatowicz M.: Utilization of crude glycerol into polyols and citric acid by Yarrowia lipolytica yeasts. IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH “Four Colours of Biotechnology” Central European Congress of Life Sciences, Kraków, Poland, October, 12th-15th, 2011, Conference proceedings – Acta Biochemica Polonica vol. 58, Suppl. 4/2011, pp. 135, P16.8 (poster)

9. Rywińska A., Furgała J., Juszczyk P., Mirończuk A., Rymowicz W.: Enhanced production of erythritol by Yarrowia lipolytica on glycerol in repeated-batch bioreactors. Final Program & Abstract Book, Poster 43, p. 137. Eight International Conference on Renewable Resources and Biorefineries. 4-6 June 2012, Toulouse, France.

10. Mirończuk A., Rywińska A., Rymowicz W.: High-level production of erythritol by Yarrowia lipolytica mutant from glicerol. Final Program & Abstract Book, Poster 44, p. 138. Eight International Conference on Renewable Resources and Biorefineries. 4-6 June 2012, Toulouse, France.

11. Rymowicz. W., Kita A., Rywińska A., Mirończuk A.: Enhanced erythritol biosynthesis from glycerol by Yarrowia lipolytica in fed-batch processes. 3 rd Annual International Conference on Advance in Biotechnology (BioTech 2013) 18-19 March 2013, Singapore. Proceedings p. 99.

12. Juszczyk P., Tomaszewska L., Rymowicz W.: Production of mannitol by Yarrowia lipolytica in fed-batch fermentation. DOI: 10.5176/2251-2489_BioTech13.65. 3 rd Annual International Conference on Advance in Biotechnology (BioTech 2013) 18-19 March 2013, Singapore. Proceedings p. 100.

13. Tomaszewska L., Rywińska A., Rymowicz W.: The effect of Zn, Mn and Cu ions on erythritol production from glycerol by Yarrowia lipolytica yeast. DOI: 10.5176/2251-2489_BioTech13.61. 3 rd Annual International Conference on Advance in Biotechnology (BioTech 2013) 18-19 March 2013, Singapore. Proceedings p. 97.

14. Rywińska A., Tomaszewska L., Bąk M., Mirończuk A., Cybulski K., Rymowicz W.: Erythritol production from glycerol by Yarrowialipolyticain batch, fed-batch and repeated-batch regimes. DOI: 10.5176/2251-2489_BioTech13.62. 3 rd Annual International Conference on Advance in Biotechnology (BioTech 2013) 18-19 March 2013, Singapore. Proceedings p. 98.

15. Wojtatowicz M., Tomaszewska L., Rymowicz W., Cybulski K., Rakicka M., Żarowska B., Rywińska A.: Effect of nitrogen source on erythritol production from glycerol by Yarrowia lipolytica. 9th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries, Antwerp-Belgium, 5-7 June 2013. Final Program & Abstract Book, Poster 41, pp. 167

16. Rakicka M., Rymowicz W., Rywińska A.: Erythritol biosynthesis from glycerol by Yarrowia lipolytica in chemostat culture. 9th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries, Antwerp-Belgium, 5-7 June 2013. Final Program & Abstract Book, Poster 38, pp. 164

17. Rymowicz W., Rywińska A., Mirończuk A., Juszczyk P.: Waste from degumming process as a potential substrate for erythritol production by Yarrowia lipolytica. 9th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries, Antwerp-Belgium, 5-7 June 2013. Final Program & Abstract Book, Poster 40, pp. 166

18. Żarowska B., Rywińska A., Rymowicz W.: Increased production of erythritol from Yarrowia lipolytica by the addition of various surfactants. 9th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries, Antwerp-Belgium, 5-7 June 2013. Final Program & Abstract Book, Poster 42, pp. 168

19. Tomaszewska L., Rywińska A., Rymowicz W.: Reduction of by-products ni erythritol biosynthesis from glicerol by Yarrowia lipolytica. 10th Anniversary World Congress on Industrial Biotechnology. Program pp. 41, June 16-19, 2013, Montreal, Canada.

20. Rymowicz W., Rywińska A., Mirończuk A., Juszczyk P.: Scale-up of erythritol production from crude glicerol by a mutant Yarrowia lipolytica. 10th Anniversary World Congress on Industrial Biotechnology, Program pp. 40, June 16-19, 2013, Montreal, Canada.

21. Rywińska A., Tomaszewska L., Rymowicz W.: Changes of enzymes activity during erythritol biosynthesis by Yarrowia lipolytica. 10th Anniversary World Congress on Industrial Biotechnology, Program pp. 40, June 16-19, 2013, Montreal, Canada.

22. Mirończuk A., Rakicka M., Rymowicz W.: High-level production of erythritol by Yarrowia lipolytica MK1 from glycerol. 26th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Frankfurt University, Germany, August 29th to September 3rd, 2013.

23. Dobrowolski A., Mirończuk A., Rymowicz W.: Enhanced assimilation of glycerol by Yarrowia lipolytica. 26th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology, Frankfurt University, Germany, August 29th to September 3rd, 2013.

24. Rymowicz W.: The utilization of crude glycerol in biotechnology processes with Yarrowia lipolytica yeast. Acta Biochemica Polonica, vol.60 supplement 1/2013. Abstracts 48th Congress of the Polish Biochemical Society, Toruń, Poland, September 2-5, L12.3 strona 173.

25. Rymowicz W.: Biotechnological applications of Yarrowia lipolytica. 1 st Workshop, Microbiology and Biotechnological Applications: Challenges and Opportunities, 10 April 2014, University of Patras, Greece.

26. Rymowicz W., Rywińska A., Juszczyk P., Cybulski K., Rakicka M.: Glycerin from hydrogenation process of animal fats as a good substrate for the production of various products by Yarrowia lipolytica. 10th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries, Valladolid 5-7 June 2013. Final Program & Abstract Book, Poster 41, pp. 167

27. Rymowicz W.: Biosynteza erytrytolu przez drożdże. 57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia inżynierów i techników przemysłu chemicznego. Materiały Zjazdowe-Streszczenia SM3- W02, str. 441. 14-18 września Częstochowa.
PATENTY:
1. Rymowicz W., Mirończuk A., Juszczyk P., Rywińska A.: Sposób otrzymywania erytrytolu. Zarejestrowany 19 listopad 2014 r., pod numerem rej. UPRP P.410178

2. Rymowicz W., Rywińska A. Żarnecka J.: Sposób otrzymywania erytrytolu. Zarejestrowany dnia 19 listopad 2014 r., pod numerem rej. UPRP P.410179