WYKAZ PUBLIKACJI - UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

PUBLIKACJE ORYGINALNE:
1. Kordowska-Wiater M., Polak-Berecka M., Waśko A., Targoński Z.: Protoplast fusion of Rhizopus oryzae and Rhizopus microspores for enhanced fumaric acid production from glycerol. Journal of Biotechnology. 2012, 93 (4) 425-430

PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE:
DONIESIENIA KONFERENCYJNE::
1. Komoń E., Wyrostek J., Próchniak A., Targoński Z.: Intensification of fumaric acid biosynthesis by fungi of the genus Rhizopus through the mycelial pellets formation. VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013 (poster)

2. Komoń E., Wyrostek J., Targoński Z.: Bioconvertion of crude glycerol to fumaric acid by Rhizopus oryzae through supplementation with soybean components. 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection–MIKROBIOT 2013, Łódź, 17-20 września 2013 (poster)

3. Wyrostek J., Komoń E., Kuzdraliński A., Targoński Z.: The improvement of fumaricacid production throughcoutilizationof glycerolandpectin by Rhizopus oryzae ATCC 20344. 5th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2013; Leading area: White and Green Biotechnology; Kraków, 8-11 października 2013 (poster)

4. Podleśny M., Jarocki P., Wyrostek J., Czernecki T., Targoński Z.: Isolation of bacterial strains capable of converting glycerol into succinic acid. 5th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2013; Leading area: White and Green Biotechnology; Kraków, 8-11 października 2013 (poster)

5. Kuzdraliński A., Kowalczyk S., Komoń E., Glibowska A., Wyrostek J., Targoński Z.: Identification and phylogenetic analysis of Rhizopus spp. based on 28S rRNA gene. 5th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2013; Leading area: White and Green Biotechnology; Kraków, 8-11 października 2013 (poster)

6. Komoń E., Wyrostek J., Kuzdraliński A., Targoński Z.: Biodiesel-derived crude glycerol as a substrate for fumaric acid production by fungus of the genus Rhizopus. 5th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2013; Leading area: White and Green Biotechnology; Kraków, 8-11 października 2013 (poster)

7. Z. Targoński, M. Podleśny, E. Komoń, A. Glibowska: Mikrobiologiczna synteza 2-6 węglowych związków chemicznych na bazie surowców odnawialnych. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (wykład).

8. M. Podleśny, J. Marchewka, J. Wyrostek, P. Jarocki, Z. Targoński: Wpływ natleniania na mikrobiologiczną produkcję kwasu bursztynowego. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

9. E. Komoń, J. Wyrostek, Z. Targoński: Biokonwersja glicerolu do kwasu fumarowego w kontekście różnych źródeł azotu. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).
PATENTY:
1. Marcin Podleśny, Jakub Wyrostek, Piotr Jarocki, Zdzisław Targoński: Nowy szczep bakterii Enterebacter sp.
P. 406515, 2013.12.13

2. Marcin Podleśny, Piotr Jarocki, Tomasz Czernecki, Zdzisław Targoński: Sposób na zwiększenie mikrobiologicznej produkcji kwasu burszytynowego.
P.406487, 2013.12.13