WYKAZ PUBLIKACJI - POLITECHNIKA POZNAŃSKA

PUBLIKACJE ORYGINALNE:
1. B. Rukowicz, K.Alejski, I. Miesiąc: “Extraction of 1,3-propanediol from Aqueous Solutions”, 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, 2012, str. 99 – 103

2. D. Szternel, M. Botkiewicz, K. Berek, M. Regel-Rosocka, M. Wiśniewski, Removal of low-molecular organic acids using hydrofobic extractants and its mixtures from aqueous solutions, Copernican Letters, vol. III, ISSN 2082 968X, UMK, Toruń 2012, str. 135-142.

3. K. Cieślak, E. Kaczorek, J. Werner, A. Olszanowski: “Wydzielanie erytrytolu za pomocą procesów adsorpcji po biokonwersji glicerolu przez Yarrowia Lipolityca” Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska POLSKA AKADEMIA NAUK vol.99, 2012, str. 89 – 97

4. K. Cieślak, E. Kaczorek, W. Błaszkiewicz, A. Olszanowski: „Zastsowanie wybranych adsorbentów do wydzielenia 1,3-propanodiolu z roztworów fermentacyjnych po biokonwersji glicerolu” Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska POLSKA AKADEMIA NAUK vol.99, 2012, str. 99 – 105

5. M. J. Woźniak, K. Prochaska, Elektrodializa kwasów dikarboksylowych otrzymywanych na drodze fermentacji, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, 2012, tom 2, str. 393-402

6. M. J. Woźniak, K. Staszak, K. Prochaska, Separacja małocząsteczkowych związków organicznych z roztworów wodnych techniką NF, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, 2012, tom 1, str. 405-412.

7. I. Miesiąc, D. Szternel , A. Rogaliński, Separacja kwasu bursztynowego metodą dializy dyfuzyjnej, IX Konferencja Naukowa, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, Zakopane 2012, ISBN 978-83-89293-23-7 str. 403-409

8. R. Biernacki, E. Kaczorek, A. Olszanowski, „Procesy oczyszczania, rozdział i wykorzystanie kwasu bursztynowego i fumarowego otrzymanego w wyniku biokonwersji odpadowego glicerolu” XVIII ogólnopolskiego SYMPOZJUM studentów I doktorantów BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKOWA, Wisła 2012, str. 117 -122

9. B. Rukowicz, I. Miesiąc, K. Alejski, „Wydzielenie 1,3-propanodiolu z roztworu wodnego”, opublikowane materiały pokonferencyjne z IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 2013, str. 397 – 400

10. M. Andrzejewski, E. Andrzejewska, D. Prządka, A. Marcinkowska, P. Jakubowska, A. Kloziński, "Elastomery poliuretanowe na bazie zanieczyszczonego propano-1,3-diolu", Modyfikacja Polimerów Stan i Perspektywy w roku 2013, praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej, Wydawnictwo TEMPO s.c., Wrocław 2013

11. D. Prządka, E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, P. Jakubowska, M. Andrzejewski, A. Kloziński, J. Potrawiak, "Wpływ zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właściwości elastomerów poliuretanowych", Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod redakcją TaduszaSpychaja i Ewy Wiśniewskiej, Szczecin 2013

12. D. Prządka, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, P. Jakubowska, "Wpływ zanieczyszczenia komponentu diolowego do otrzymywania poliestrodioli na właściwości elastomerów poliuretanowych", Konferencja Naukowo-Techniczna „Poliuretany 2013 – nowe trendy rozwoju”, Ustroń 2013

13. A. Marcinkowska, E. Andrzejewska, A. Kloziński, "Wpływ rodzaju zanieczyszczenia przedłużacza łańcucha na właściwości poliuretanów", Konferencja Naukowo-Techniczna „Poliuretany 2013 – nowe trendy rozwoju”, Ustroń 2013

14. K. Cieślak, E. Kaczorek, A. Olszanowski ,,Biokonwersja glicerolu do 1,3-propanodiolu przez szczep Citrobacter freundii” materiały pokonferencyjne z XIX Ogólnopolskie Sympozjum Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa”, Wisła 2013, str. 93 – 101

15. K. Cieślak, „Techniki analityczne używane do identyfikacji 1,3-propanodiolu” Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki, Nauki Przyrodnicze Tom, V, 8, 2013 str. 125 – 132

16. K. Cieślak, E. Kaczorek, „Wykorzystanie biokonwersji w celu zagospodarowania odpadowego glicerolu” Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki, Nauki Przyrodnicze Tom, V, 8, 2013 str. 108 - 115

17. K. Staszak, M.J. Woźniak, Z. Karaś, J. Staniewski, K. Prochaska, Application of nanofiltration in the process of model fermentation broths components’ separation, Polish Journal of Chemical Technology, praca przyjęta do druku

18. D. Szternel, M. Regel-Rosocka, M. Wiśniewski, Removal of low molecular organic acids from aqueous solutions with reactive extraction, Pol. J. Chem. Technol., praca przyjęta do druku.

19. J. Antczak, J. Regiec, K. Prochaska, Separation and concentration of succinic adic from multicomponent aqueous solutions by nanofiltration technique, Pol. J. Chem. Technol., praca przyjęta do druku.

20. D. Prządka, E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, P. Jakubowska, M. Andrzejewski, A. Kloziński, "Wpływ reaktywnych zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właściwości elastomeru poliuretanowego i wyjściowego poliestrodiolu", Przemysł Chemiczny 92, 11, 2013, s. 2018-2021

21. K. Staszak, M.J. Woźniak, Z. Karaś, J. Staniewski, K. Prochaska: Application of nanofiltration in the process of model fermentation broths components separation, Polish Journal of Chemical Technology, 15(4), 2013, str. 1-4.

22. K. Staszak, M.J. Woźniak, M. Sottek, Z. Karaś, K. Prochaska: Removal of fumaric acid from simulated and real fermentation broth, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2014, DOI 10.1002/jctb.4311.

23. M.J. Woźniak, K. Prochaska: Fumaric acid separation from fermentation broth using nanofiltration (NF) and bipolar electrodialysis (EDBM), Separation and Purification Technology, 125, 2014, str. 179-186.

24. D. Szternel, M. Regel-Rosocka, M. Wiśniewski: Removal of low molecular organic acids from aqueous solutions with reactive extraction, Polish Journal of Chemical Technology, 15, 2013, str. 1-5.

25. K. Staszak, M.J. Woźniak, Z. Karaś, J. Staniewski, K. Prochaska: Zastosowanie nanofiltracji w procesach separacji składników modelowych brzeczek fermentacyjnych, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 2013, ISBN 978-83-7518-556-0, str. 511-514.

26. D. Szternel, M. Regel-Rosocka, M. Wiśniewski: Wydzielanie małocząsteczkowych kwasów organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ekstrakcji reaktywnej, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 2013, ISBN 978-83-7518-556-0, str. 295-298.

27. J. Antczak, J. Regiec, K. Prochaska: Separacja i zatężanie kwasu bursztynowego z wieloskładnikowych roztworów wodnych techniką nanofiltracji, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, 2013, ISBN 978-83-7518-556-0, str. 621-624.

28. K. Prochaska, K. Staszak, M.J. Woźniak-Budych, M. Regel-Rosocka, M. Adamczak, M. Wiśniewski, J. Staniewski: Nanofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction hybrid system for separation of fumaric acid from fermentation broth, Bioresource Technology, 167, 2014, str. 219-225.

29. K. Prochaska, M.J. Woźniak-Budych: Recovery of fumaric acid from fermentation broth using bipolar electrodialysis, Journal of Membrane Science, 469, 2014, str. 428-435.

30. B. Rukowicz, I. Miesiąc, K. Alejski: Separation of 1,3-propanediol from Aqueous Solutions by Ion Exchange Chromatography, Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 2014, str. 82-86.

31. J. Antczak, J. Regiec, K. Prochaska: Separation and concentration of succinic acid from multicomponent aqueous solutions by nanofiltration technique, Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 2014, str. 1-4.

32. B. Rukowicz, I. Miesiąc, K. Alejski: Oczyszczanie 1,3-propanodiol z brzeczki fermentacyjnej z zastosowaniem eksklzji jonów, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 53(4), 2014, str. 288-289.

33. P. Szymański, M. Woźniak-Budych, K. Prochaska: Zastosowanie elektrodializy w procesach separacji kwasów dikarboksylowych z brzeczek pofermentacyjnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 53(4), 2014, str. 306-307.

34. J. Antczak, K. Prochaska: Wydzielanie i zatężanie kwasu bursztynowego z modelowego roztworu pofermentacyjnego po biokonwersji glicerolu, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 53(4), 2014, str. 217-218.

35. I. Miesiąc: Water In the membrane processes, Membrane and Membrane Processes In Environmental Protection, 2014, ISBN 978-83-63714-17-8, str. 393-402.

36. B. Rukowicz, K. Alejski, I. Miesiąc: Salting-out Extraction of 1,3-propanediol from Fermentation Broth, BioTech Conference, 2014.
PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE:
DONIESIENIA KONFERENCYJNE::
1. M. Regel-Rosocka, D. Szternel, M. Wiśniewski: Removal of low-molecular carboxylic AIDS from aqueous solutions. Materiały konferencji „ Separation science - theory and practice”, Kudowa Zdrój, 5-9 czerwca 2011 (doniesienie ustne)

2. M. J. Woźniak, K.Staszak, M. Sottek, K.Prochaska: Membrane separation of dicarboxylic acid produced by biosynthesis. Materiały konferencji „ Separation science - theory and practice”, Kudowa Zdrój, 5-9 czerwca 2011 (poster)

3. I. Miesiąc, K.Alejski, A.Rogaliński, M. Przewożna: Separation of succinic acid and glycerol. Materiały konferencji „ Separation science - theory and practice”, Kudowa Zdrój, 5-9 czerwca 2011 (poster)

4. M. Woźniak, K. Prochaska: Membrane separation of dicaroxylic acids products by fermentation process. Materiały konferencji “XVIII EMS Membrane Summer School”, Smardzewice, 11-15 września 2011 (poster)

5. K. Cieślak, A.Olszanowski, E.Kaczorek: Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli: 1,3-propanodiolu i erytrytolu – fermentacja z adsorpcją produktów. I Ogólnopolski Zjazd młodych Naukowców ATRINBIOTECH, Katowice, 21-23 września 2011 (doniesienie ustne)

6. K. Cieślak, R. Biernacki, E. Kaczorek: Zastosowanie adsorpcji do wydzielenia 1,3-propanodiolu z roztworów wzorcowych po biokonwersji glicerolu. Materiały konferencji środowiskowej „Materiały i biomateriały” Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, 28-29 listopada 2011 (poster)

7. Cieślak K.: Biokonwersja glicerolu do 1,3-propanodiolu przez szczep Clostridium freundii. XIX Ogólnopolskie sympozjum studentów i doktorantów „ Biotechnologia środowiskowa”. Wisła-Jarzębata, 27 luty-2 marca 2013 (doniesienie ustne)

8. Regel-Rosocka M., Adamczak M., Karaś Z., Woźniak M., Staszak K., Prochaska K., Wiśniewski M.: Separation of dicarboxylic acid using nanofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction operations. IInd International Conference on Methods and Materials for Separation processes. Separation Science – Theory and Practice 2013, Świeradów Zdrój, 9-13 June, 2013 (poster)

9. Miesiąc I., Rukowicz B., Alejski K.: Desalination of 1,3-Propanediol by Ion Exclusion. IInd International Conference on Methods and Materials for Separation processes. Separation Science – Theory and Practice 2013, Świeradów Zdrój, 9-13 June, 2013 (poster)

10. Szternel.D.M., Berek K., Regel-Rosocka M., Wiśniewski M.: Removal of low-molecular carboxylic acids from aqueous solutions via diffusion dialysis. IInd International Conference on Methods and Materials for Separation processes. Separation Science – Theory and Practice 2013, Świeradów Zdrój, 9-13 June, 2013 (poster)

11. Woźniak M.J., Staszak K., Boiński T., Regiec J., Antczak J., Prochaska K.: Separation of fermentation components by nanofiltration with ceramic and polymeric membranes. IInd International Conference on Methods and Materials for Separation processes. Separation Science – Theory and Practice 2013, Świeradów Zdrój, 9-13 June, 2013 (poster)

12. Staszak M., Alejski K.: Aspekty bezpieczeństwa procesowego rektyfikacji brzeczek pofermentacyjnych po biokonwersji glicerolu. IX Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje, 11-14 czerwca, 2013 (poster)

13. Staszak K., Woźniak M.J., Karaś Z., Staniewski J., Prochaska K.: Zastosowanie nanofiltracji w procesach separacji składników modelowych brzeczek fermentacyjnych. IX Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje, 11-14 czerwca, 2013 (doniesienie ustne)

14. Szternel D., Regel-Rosocka M., Wiśniewski M.: Wydzielanie małocząsteczkowych kwasów organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ekstrakcji reaktywnej. IX Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje, 11-14 czerwca, 2013 (doniesienie ustne)

15. Antczak J., Regiec J., Prochaska K.: Separacja i zatężanie kwasu bursztynowego z wieloskładnikowych roztworów wodnych techniką nanofiltracji. IX Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje, 11-14 czerwca, 2013 (poster)

16. Rukowicz B., Miesiąc i., Alejski K.: Wydzielanie 1,3-propanodiolu z roztworu wodnego. IX Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. Międzyzdroje, 11-14 czerwca, 2013 (poster)

17. Botkiewicz M., Berek K.M., Szternel D.M., Regel-Rosocka M., Wiśniewski M.: Metody wydzielania kwasu fumarowego z modelowych roztworów pofermentacyjnych. VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 19-21 czerwca 2013, Toruń (poster)

18. D. Szternel, M. Regel – Rosocka, M. Wiśniewski „Wydzielanie małocząsteczkowych kwasów organicznych z roztworów wodnych” V KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE, Toruń 2011 (doniesienie ustne)

19. M. J. Woźniak, K. Staszak, M. Sottek, K.Prochaska „Techniki separacji kwasów dikarboksylowych otrzymanych na drodze biosyntezy” V KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE, Toruń 2011 (doniesienie ustne)

20. K.Cieślak, E.Kaczorek, J.Werner, A.Olszanowski „Wydzielanie erytrytolu za pomocą procesów adsorpcji po biokonwersji glicerolu przez Yarrowia Lipolityca”, IV Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin 2012 (doniesienie ustne)

21. B. Rukowicz, K. Alejski, I. Miesiąc „Extraction of 1,3-propanediol from Aqueous Solutions” 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists 2012 (doniesienie ustne)

22. K. Staszak, M.J. Woźniak, Z. Karaś, J. Staniewski, K. Prochaska, Zastosowanie nanofiltracji w procesach separacji składników modelowych brzeczek fermentacyjnych, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe I Zagospodarowanie Odpadów W Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje 2013 (doniesienie ustne)

23. D. Szternel, M. Regel-Rosocka, M. Wiśniewski, Wydzielanie małocząsteczkowych kwasów organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ekstrakcji reaktywnej, IX Konferencja Technologie Bezodpadowe I Zagospodarowanie Odpadów W Przemyśle i Rolnictwie, Międzyzdroje 2013 (doniesienie ustne)

24. B. Rukowicz, I. Miesiąc, K. Alejski „Wydzielenie 1,3-propanodiolu z roztworu wodnego” IX Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie 2013 (doniesienie ustne)

25. R. Biernacki, A. Olszanowski „Wykorzystania procesu adsorpcji do oczyszczania kwasów dikarboksylowych powstałych w wyniku biokonwersji odpadowego glicerolu” I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów, Rzeszów 2013 (doniesienie ustne)

26. K.Cieślak, E.Kaczorek, W.Błaszkiewicz, A.Olszanowski „Zastsowanie wybranych adsorbentów do wydzielenia 1,3-propanodiolu z roztworów fermentacyjnych po biokonwersji glicerolu”, IV Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin 2012 (poster)

27. D. Prządka, P. Jakubowska, A. Kloziński, L. Kapturowska „Wpływ zanieczyszczeń 1,3-propanodiolu na właściwości poliuretanów otrzymywanych na bazie poli(adypinianutrimetylenu)”, 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków 2012 (poster)

28. A. Marcinkowska, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, „Wpływ zanieczyszczeń 1,3-propanodiolu na właściwości poliuretanów otrzymywanych na bazie poli(bursztynianu trimetylenu)”, 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków 2012 (poster)

29. I. Miesiąc, B. Rukowicz, K. Alejski „Ekstrakcja 1,3-propanodiolu z roztworów wodnych” 7 Kongres Technologii Chemicznej 2012 (poster)

30. D. Prządka, E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, P. Jakubowska, M. Andrzejewski, A. Kloziński, J. Potrawiak "Wpływ zanieczyszczeń propano-1,3-diolu na właściwości elastomerów poliuretanowych", Pomerania-Plast, Międzyzdroje 2013 (poster)

31. M. Andrzejewski, E. Andrzejewska, D. Prządka, A. Marcinkowska, P. Jakubowska, A. Kloziński "Elastomery poliuretanowe na bazie zanieczyszczonego propano-1,3-diolu", XXI Konferencja Naukowa - Modyfikacja Polimerów, Kudowa Zdrój 2013 (poster)

32. D. Prządka, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, P. Jakubowska "Wpływ zanieczyszczenia komponentu diolowego do otrzymywania poliestrodioli na właściwości elastomerów poliuretanowych", Konferencja Naukowo-Techniczna „Poliuretany 2013 – nowe trendy rozwoju”, Ustroń 2013 (poster)

33. A. Marcinkowska, E. Andrzejewska, A. Kloziński, "Wpływ rodzaju zanieczyszczenia przedłużacza łańcucha na właściwości poliuretanów", Konferencja Naukowo-Techniczna „Poliuretany 2013 – nowe trendy rozwoju”, Ustroń 2013 (poster)

34. I. Miesiąc, B. Rukowicz, K. Alejski „Desalination of 1,3-propanediol by Ion Exclusion” Separation Science- Theory and Practice 2013 (poster)

35. M.J. Woźniak, M. Kosmacz, P. Szymański, K. Prochaska: Investigation of bipolar electrodialysis usefulness for fumaric acid separation from fermentation broth. Materiały konferencji „Separation Science – Theory and Practice”, Świeradów Zdrój, 9-13 czerwca 2013 (doniesienia ustne).

36. D. Szternel, M. Botkiewicz, D. Gołębiewska, M. Regel-Rosocka, M. Wiśniewski: Reactive extraction as an efficient technique for removal of succinic acid from model solutions. Materiały konferencji „Separation Science – Theory and Practice”, Świeradów Zdrój, 9-13 czerwca 2013 (poster).

37. I. Miesiąc: Water in the membrane processes. Materiały konferencji „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”, Zakopane, 11-14 czerwca 2014 (doniesienia ustne).

38. M.J. Woźniak-Budych, K. Prochaska: Phenomena associated with the separation of dicarboxylic acids by bipolar electrodialysis technique. Materiały konferencji „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”,Zakopane, 11-14 czerwca 2014 (doniesienia ustne).

39. K. Alejski, I. Miesiąc, K. Prochaska, B. Rukowicz: Wydzielanie produktów biokonwersji glicerolu. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (doniesienia ustne).

40. K. Prochaska, M. Woźniak-Budych, J. Antczak: Separacja kwasów dikarboksylowych z brzeczek pofermentacyjnych ciśnieniowymi i prądowymi technikami membranowym. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (doniesienia ustne).

41. B. Rukowicz, I. Miesiąc, K. Alejski: Oczyszczanie 1,3-propanodiolu z brzeczki fermentacyjnej z zastosowaniem ekskluzji jonów. Materiały konferencji „IX Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska”, Sarbinowo, 18-20 września 2014 (doniesienia ustne).

42. J. Antczak, K. Prochaska: Wydzielanie i zatężanie kwasu bursztynowego z roztworu pofermentacyjnego po biokonwersji glicerolu. Materiały konferencji „IX Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska”, Sarbinowo, 18-20 września 2014 (doniesienia ustne).

43. M.J. Woźniak-Budych, P. Szymański, K. Prochaska: The separation and concentration of the components of synthetic and real post-fermentation broths by pressure and current membrane techniques. Materiały konferencji „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”, Zakopane, 11-14 czerwca 2014 (poster). 44. J. Antczak, K. Prochaska: Isolation and concentration of succinic acid from post-fermentation broth resulting from bioconversion of glycerol. Materiały konferencji „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska”, Zakopane, 11-14 czerwca 2014 (poster).

45. B. Rukowicz, K. Alejski, I. Miesiąc: Salting-out Extraction of 1,3-propanediol from Fermentation Broth. Materiały konferencji „BioTech Conference”, Gdańsk, 04-05 lipca 2014 (poster).

46. M. Regel-Rosocka, A. Krzyżkowska, D. Bednarska, M. Wiśniewski: Multistage extraction as metod of dicarboxylic acids removal from glycerol bioconversion fermentation broths. Materiały konferencji „Proceedings of International Solvent Extraction Conference, ISEC 2014”, Germany, 07-11 września 2014 (poster).

47. K. Prochaska, M. Regel-Rosocka, K. Staszak, M. Woźniak-Budych: Hybrydowa instalacja do separacji kwasów dikarboksylowych z brzeczek pofermentacyjnych. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

48. K. Alejski, I. Miesiąc, B. Rukowicz: Wydzielanie 1,3-propanodiolu z brzeczki fermentacyjnej. Materiały konferencji „57 Zjazd PTChem i SITPChem”, Częstochowa, 14-18 września 2014 (poster).

49. P. Szymański, M. Woźniak-Budych, K. Prochaska: Zastosowanie elektrodializy w procesie separacji kwasu fumarowego z brzeczek pofermentacyjnych. Materiały konferencji „IX Konferencja Naukowa Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska”, Sarbinowo, 18-20 września 2014 (poster).
PATENTY:
1. Staszak K., Woźniak M.J., Prochaska K. Sposób nanofiltracyjnego rozdziału kwasu fumarowego od glicerolu.
P.398566, 22.03.2012

2. Staszak K., Woźniak M.J., Prochaska K. Sposób zatężania kwasu fumarowego.
P.398567, 22.03.2012

3. Sposób wydzielania małocząsteczkowych kwasów organicznych metodą dializy.
P.404253, 07.06.2013.

4. Sposób separacji i zatężania kwasu fumarowego techniką elektrodializy bipolarnej.
P.400254, 06.08.2012

5. Sposób wydzielania małocząsteczkowych kwasów organicznych hydrofobowymi ekstrahentami i ich mieszaninami.
P.399519, 14.06.2012.

6. Miesiąc I., Rukowicz B., Alejski K. Sposób wydzielania 1,3-propanodiolu z brzeczki fermentacyjnej.
P.406374, 04.12.2013

7. Prochaska K., Antczak J. Sposób separacji i zatężania kwasu bursztynowego.
P.409046, 31.07.2014

8. Staszak K., Woźniak M.J., Prochaska K. Sposób nanofiltracyjnego rozdziału kwasu fumarowego od glicerolu.
P.398566, 22.03.2012 – patent udzielony (data udzielenia patentu 25.03.2014; wpłynęło 11.04.2014r.)

9. Staszak K., Woźniak M.J., Prochaska K. Sposób zatężania kwasu fumarowego.
P.398567, 22.03.2012 – patent udzielony (data udzielenia patentu 25.03.2014; wpłynęło 11.04.2014r.)

10. Sposób separacji i zatężania kwasu fumarowego techniką elektrodializy bipolarnej.
P.400254, 06.08.2012 – patent udzielony (data udzielenia patentu 18.06.2014; wpłynęło 08.07.2014r.)

11. Sposób wydzielania małocząsteczkowych kwasów organicznych hydrofobowymi ekstrahentami i ich mieszaninami.
P.399519, 14.06.2012 – patent udzielony (data udzielenia patentu 24.09.2014; wpłynęło 01.10.2014r.)
INNE:
1. Robert Biernacki „Produkcja i wydzielenie kwasu bursztynowego i fumarowego w aspekcie środowiskowym” Jak to się robi w Wielkopolsce? Gniezno 2013 str. 217 – 229