PARTNERZY

WNIOSKODAWCA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
www.puls.edu.pl

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
60-627 Poznań, ul. Wojska Polskiego 48
tel. +48 618466028
e-mail: kasiacz [ at ] up.poznan.pl

Wydział Technologii Drewna
Katedra Chemii
60-625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 75
tel. +48 618487837
e-mail: piotrg [ at ] up.poznan.pl

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Katedra Biochemii i Biotechnologii
60-637 Poznań, ul. Wołyńska 35
tel. +48 618487202
e-mail: slomski [ at ] up.poznan.pl

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY

Politechnika Poznańska
60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
www.put.poznan.pl

Wydział Technologii Chemicznej
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2
Zakład Polimerów
tel. +48 616653637
e-mail: ewa.andrzejewska [ at ] put.poznan.pl
Zakład Inżynierii Procesowej
tel. +48 616653718
e-mail: krzysztof.alejski [ at ] put.poznan.pl
Zakład Chemii Organicznej
tel. +48 616653671
e-mail: andrzej.olszanowski [ at ] put.poznan.pl

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27
www.up.wroc.pl

Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
50-375 Wrocław ul. C. Norwida 25
tel. +48 713205117
e-mail: waldemar.rymowicz [ at ] up.wroc.pl

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
www.up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
20-704 Lublin, ul Skromna 8
tel. +48 814623400
e-mail: zdzislaw.targonski [ at ] up.lublin.pl

PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
www.zut.edu.pl

Biuro Partnera Projektu "ZIELONA CHEMIA"
70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10 (Stara Chemia - parter p. 18b)
tel. +48 914494244
fax +48 914494686
e-mail: zielonachemia [ at ] zut.edu.pl
e-mail: aorecki [ at ] zut.edu.pl

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10
tel. +48 914494730, +48 914494682
e-mail: marek.gryta [ at ] zut.edu.pl

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35
tel. +48 914496140; +48 914496590
e-mail: abartkowiak [ at ] zut.edu.pl