AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 22 września 2014
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

Sympozjum naukowe „Biotechnologia dla chemii” – zorganizowane podczas 57 Zjazdu PTCh i SIiTPCh w Częstochowie

W dniach 14-18 września 2014r. w Częstochowie odbył się 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Jest to jedyna tego typu konferencja naukowa w Polsce. Zjazdy tego Towarzystwa odbywają się co roku i gromadzą ogromne rzesze specjalistów z zakresu chemii pracujących w jednostkach naukowych, firmach chemicznych oraz pokrewnych gałęziach przemysłu. Wśród uczestników zjazdów są także osoby, które kierują działami badań i rozwoju dużych firm chemicznych.

W tym roku w ramach tej konferencji odbyły się także trzy sympozja naukowe, z czego jedno pt. „Biotechnologia dla chemii” było zorganizowane przez Konsorcjum „Zielona chemia”. W ten sposób mogliśmy zaakcentować naszą tematykę badawczą i dotrzeć z informacjami o Projekcie do wszystkich uczestników zjazdu. Wyniki badań przedstawiono w formie posterów, komunikatów i krótkich wykładów.

Podczas 57 zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego uczestnicy i goście mogli odwiedzić nasze stoisko informacyjne i zapoznać się z ofertą komercyjną konsorcjum „Zielona chemia”. Zainteresowane osoby jak i przedstawiciele firm mogły na temat projektu porozmawiać bezpośrednio z Kierownikiem Projektu – prof. Włodzimierzem Grajkiem oraz przedstawicielami poszczególnych jednostek naukowych wchodzących w skład Konsorcjum „Zielona chemia”. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przeprowadzono wiele rozmów zarówno z przedstawicielami nauki jak i przemysłu, którzy zainteresowani byli tematyką prowadzonych przez nas badań.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 22 września 2014