AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 18 lipca 2014
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

16 Europejski Kongres Biotechnologii 13-16.07.2014

W dniach 13-16 lipca 2014 r. odbył się Europejski Kongres Biotechnologii po raz szesnasty zorganizowany przez Europejską Federację Biotechnologii. W tym roku gospodarzem konferencji była stolica i historyczne miasto Szkocji - Edynburg. Obrady, wykłady plenarne oraz prezentacje miały miejsce w Edynburdzkim Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym. Kongres otworzyła Profesor Anne Glover, główny doradca naukowy Komisji Europejskiej a także wysłuchano wykładu plenarnego Profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Jay Keasling-a.

Program konferencji był wyjątkowo bogaty i obejmował praktycznie wszystkie aspekty związane biotechnologią. Podczas 21 sympozjów tematycznych omawiano zagadnienia związane między innymi z biologią syntetyczną, biokatalizą oraz biotechnologią przemysłową. Wiele uwagi poświecono także zagadnieniom związanym z produkcją substancji chemicznych, paliw oraz nowych materiałów z wykorzystaniem inżynierii metabolicznej mikroorganizmów oraz matematycznego modelowania szlaków metabolicznych.
W Kongresie wzięło udział 1400 delegatów z różnych krajów reprezentujących zarówno sferę naukową jak i przemysł. Katedrę Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu reprezentowały dwie osoby, które przedstawiły wyniki swoich badań prowadzonych w ramach projektu "Zielona Chemia" na dwóch sesjach posterowych o tematyce związanej z biokatalizą oraz biopaliwami, biochemikaliami i bioenergią:

1. Marta Jankowska, Włodzimierz Grajek, Agnieszka Olejnik-Schmidt, Marcin Schmidt: Newly engineered diol dehydrogenase from Clostridium butyricum as promising agent in cell-free biosystems for biomanufacturing.
2. Wojciech Białas, Marta Pikuła, Katarzyna Mroczyk, Włodzimierz Grajek: Production of 1,3-propanediol from glycerol by C. butyricum: optimization of medium composition and kinetic studies

Udział w konferencji pozwolił zarówno na prezentację osiągnięć i wyników badań uzyskanych w ramach projektu "Zielona Chemia" jak i na konfrontację realizowanych zadań z obecnymi światowymi trendami w dziedzinie Biotechnologii.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 18 lipca 2014