AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 03 lipca 2014
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

„SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS” POLYMAT 60

W dniach 30.06-01.07.2014r. w Zabrzu odbyła się konferencja POLYMAT 60, stanowiąca kontynuację odbywających się w latach ubiegłych spotkań tj. Międzynarodowe Seminaria Polimerowe (ang. International Polymer Seminars (GSP)), „Polymers on the Odra River” POLYOR 2011 oraz obrad Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Podczas tegorocznej konferencji obchodzono dodatkowo jubileusz 60-lecia istnienia Centrum Materiałów Polimerowych I Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPW PAN). Organizatorem konferencji było CMPW PAN we współpracy z Central and East European Polymer Network oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym (oddziały w Opolu i Gliwicach) pod patronatem European Polymer Federation.

Tematyka konferencji skupiała się wokół najnowszych badań i zastosowań materiałów polimerowych szczególnie z zakresu: przyjaznych dla środowiska polimerów z surowców odnawialnych, polimerów do zastosowań medycznych oraz nanokompozytów. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele zarówno krajowych jak i zagranicznych ośrodków naukowych, a także delegaci przedsiębiorstw dostarczających odczynniki, materiały oraz aparaturę chemiczną.

W ramach czterech sesji wygłoszono 16 prezentacji, w tym 14 wygłoszonych przez zagranicznych gości oraz 2 przez przedstawicieli przedsiębiorstw. W ramach konferencji odbyła się także sesja posterowa podczas, której zaprezentowano 216 plakatów i która stanowiła znakomitą okazję do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy jej uczestnikami. Podczas konferencji zostały przedstawione wyniki badań, przeprowadzone w Zakładzie Polimerów Politechniki Poznańskiej, dotyczące wpływu propano-1,3-diolu pochodzącego z mikrobiologicznej biokonwersji na właściwości pianek poliuretanowych.

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 03 lipca 2014