AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 17 czerwca 2014
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

„Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”

W dniach 11-14.06.2014r. w Zakopanem odbyła się X jubileuszowa konferencja naukowa poświęcona szeroko pojętym technikom membranowej separacji związków chemicznych. Organizatorami spotkania byli Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Membranowe. W konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych polskich i zagranicznych.

Konferencja podzielona była na dwie części. Wystąpienia w pierwszej części dotyczyły m.in. oczyszczania strumieni powrotnych przy wydobywaniu gazu łupkowego, udoskonalania technologii biologicznych i bioreaktorów membranowych w przemyśle żywieniowym, modyfikowaniu powierzchni membranowych i badaniu ich właściwości fizykochemicznych. W drugiej części przedstawiono m.in. referaty na temat rozdzielania przefermentowanych roztworów glicerolu różnymi technikami membranowymi.

Podczas konferencji pracownicy Politechniki Poznańskiej zaprezentowali wyniki badań w formie posterów:
M.J. Woźniak-Budych, P. Szymański, K. Prochaska: The separation and concentration of the components of synthetic and real post-fermentation broths by pressure and current membrane techniques.
J. Antczak, K. Prochaska: Isolation and concentration of succinic acid from post-fermentation broth resulting from bioconversion of glycerol.

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 17 czerwca 2014