AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 23 września 2013
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

3rd Workshop on MICROBIOLOGY IN HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION – MIKROBIOT 2013

W dniach 17-20 września 2013 r. w Łodzi na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.” 3rd Workshop on MICROBIOLOGY IN HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION – MIKROBIOT 2013”

Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników z całego świata, w tym z: Chorwacji, Francji, Japonii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obowiązującym językiem konferencji był język angielski. Spotkanie pozwoliło na zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu mikrobiologii, biotechnologii, genetyki, immunologii oraz umożliwiło wymianę doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych prac eksperymentalnych.

Na „MIKROBIOTA 2013” naukowcy z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach projektu „Zielona Chemia” zaprezentowali 8 prac posterowych oraz jedno wystąpienie ustne.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 23 września 2013