AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 06 czerwca 2012
Kategoria : Informacja Biura Projektu

Eight International Conference on Renewable Resources and Biorefineries

W dniach 4-6 czerwca 2012 w Tuluzie (Francja) odbyła się cykliczna konferencja naukowa „Eight International Conference on Renewable Resources and Biorefineries”, na której prezentowano doniesienia naukowe z całego świata dotyczące wykorzystania różnych odpadów generowanych przez bio-rafinerie, rolnictwo, przemysł, a także zagospodarowania odnawialnych surowców w procesach biotechnologicznych. Na konferencji pracownicy Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentowali w formie posterów dwa doniesienia, dotyczące procesu biosyntezy erytrytolu przez wyselekcjonowane szczepy drożdży Yarrowia lipolytica z odpadowej gliceryny.

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 06 czerwca 2012