AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 24 października 2011
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

VI Konferencja „Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej”

W dniach 20 i 21 października 2011 r. w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbyła się VI Konferencja „Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej”. Konferencję zorganizował Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Zakładem Higieny Komunalnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz firmą Polygen. W Konferencji wzięli udział analitycy z ośrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, inspektoratów ochrony środowiska, stacji sanitarno epidemiologicznych, stacji uzdatniania wody oraz jednostek związanych z przemysłem z całej Polski. Konferencją objęta była patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Program Konferencji dotyczył zastosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej i jonowej w badaniach naukowych, analizie żywności, produktów farmaceutycznych oraz prób środowiskowych, w szczególności przy wykorzystaniu nowych „zielonych” rozwiązań dotyczących technik chromatograficznych. Efektem spotkania były interesujące dyskusje i wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami.

Tytuł posteru: Potencjał kolumn o wypełnieniach na bazie polimerów styrenu i diwinylobenzenu do oznaczania dioli w płynach pofermentacyjnych autorzy: Agnieszka Drożdżyńska, Joanna Pawlicka, Katarzyna Czaczyk

Zdjęcia z kongresu

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 24 października 2011