AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 17 października 2011
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

EUROBIOTECH 2011 – Promocja projektu “Zielona Chemia”

W dniach 12-15.10.2011r. w Krakowie odbył się IV Kongres Biotechnologii połączony z konferencją naukową IV EUROBIOTECH 2011 „Four Colours of Biotechnology”, Central European Congress of Life Sciences. Celem sympozjum była prezentacja badań prowadzonych w dziedzinie biotechnologii oraz popularyzacja wyników analiz z uwzględnieniem biomedycyny, diagnostyki, ochrony środowiska oraz innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych w przemyśle. W tym prestiżowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UP Poznań: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Grajek, dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk, prof. UP, mgr Ewelina Celińska, mgr inż. Marta Spychała oraz mgr inż. Piotr Kubiak.

Na konferencji zaprezentowano postery naukowe przedstawiające częściowe wyniki uzyskane w ramach projektu POIG 01.01.02-00-074/09 „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” o akronimie „ZIELONA CHEMIA”:
Biosynthesis of 1,3-Propanediol by Clostridium spp. isolated from natural environment Autorzy: Katarzyna Leja, Kamila Myszka, Piotr Kubiak, Joanna Wojciechowska, Daria Szymanowska, Katarzyna Czaczyk, Włodzimierz Grajek
Fermentation of glycerol to 1,3-propanediol by Clostridium spp. Autorzy: Daria Szymanowska-Powałowska, Piotr Kubiak
Chemical mutagenesis of Clostridium sp. as a method of 1,3-propanediol synthesis improvement Autorzy: Spychała Marta, Celińska Ewelina, Kubiak Piotr

Warto podkreślić, że poster autorstwa mgr inż. Katarzyny Leji i wsp. został przez organizatorów wyróżniony spośród ponad 200 zgłoszonych prac.

Zdjęcia z kongresu

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 17 października 2011