AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 03 października 2011
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

1st European Congress of Applied Biotechnology together with 29th DECHEMA’s Biotechnology Annual Meeting

W dniach 25-29 września 2011 w Berlinie odbył się Europejski Kongres Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii. Wykłady obejmowały szeroki zakres wiedzy od chemii, poprzez nanotechnologię, bioprocesy, biotechnologię do biofarmacji. Przedstawiono je w kilkunastu blokach tematycznych. Na konferencji prezentowano najnowsze osiągnięcia nie tylko światowych ośrodków naukowych, ale i przemysłu . Duża część wykładów i posterów związana była z realizowanym projektem, począwszy od wykorzystania glicerolu do przekształcenia przez mikroorganizmy w produkty lepiej wykorzystywane przez przemysł, aż do możliwości uzyskiwania 1,3-propanodiolu. Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych idealnie wpisuje się w ramy kongresu. Możliwość produkcji cennych substancji dla przemysłu, z odnawialnych źródeł energii, jest współcześnie szeroko analizowana i są rozważane różne strategie podejścia do problemu, dowodem na to były wykłady, w których poruszano tematykę produkcji 1,3-propanodiolu. Kilka ośrodków zajmuje się już tym problemem i można w oparciu o ich doświadczenia przyspieszyć własne prace. Z dużym zainteresowaniem został przyjęty wykład „From biodiversity to designer bugs: bio-inspired engineering for the establishment of producer microorganisms”, w którym J. Eck poruszał problem przygotowania mikroorganizmów do produkcji 1,3-propanodiolu. Sala nie mogła pomieścić wszystkich zainteresowanych wykładem.

W konferencji brali udział pracownicy naukowi Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. dr hab. Ryszard Słomski, dr Marlena Szalata, dr Daniel Lipiński i mgr inż. Hanna Przystałowska. Uzyskane wyniki badań w ramach realizowanego projektu przedstawiono w formie posteru:
„Molecular characterisation of the 1,3-propanediol (1,3-PD) operon of Citrobacter freundii” autorzy: H. Przystałowska, J. Zeyland, D. Lipiński, K. Nuc, B. Siemieniako, M. Szalata, L. Wołko, R. Słomski, University of Life Sciences, Poznan/PL w sesji poświęconej inżynierii metabolicznej.

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć z konferencji.

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 03 października 2011