AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 26 września 2011
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

I Ogólnopolski Zjazd Młodych Biotechnologów, 21-23 wrzesień 2011 Katowice

Celem zjazdu było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu biotechnologii organizmów i biotechnologii środowiska, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy studentami i doktorantami uczelni z całej Polski. Zjazd był zorganizowany przez studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dla innych studentów i doktorantów.
Podczas Zjazdu młodzi naukowcy w swoich referatach prezentowali aktualne kierunki badań, swoje własne zainteresowania, a także ogólną tematykę podejmowaną w społeczności studentów i doktoratów biotechnologii.
Na zjeździe, w ramach realizowanego projektu „ Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowyh, wygłoszono komunikat, w którym przedstawiono w wyniki badań związane z zastosowaniem adsorpcji w wydzielaniu 1,3-propanodiolu oraz erytrytolu z roztworów pofermentacyjnych.
Zjazd uświetniły także wystąpienia znakomitych naukowców zarówno z segmentu biotechnologii organizmów, jak i biotechnologii środowiska. Spotkanie to było okazją do integracji środowiska naukowego prowadzącego prace badawcze w tym obszarze, a także pozwoliło na poszerzenie horyzontów młodych adeptów biotechnologii.

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 26 września 2011