AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 26 września 2011
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

Noc Naukowców

23 września 2011 Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności czynnie zaangażowała się w organizację Nocy Naukowców – międzyuczelnianej imprezy promującej transfer wiedzy do społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Przygotowano dwa pokazy: Biotechnologia w skali półtechnicznej i Mikroorganizmy w środowisku – sojusznicy czy wrogowie. Oprócz wycieczki po laboratoriach i zapoznaniu się z tajnikami mikrobiologii uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu na temat Zielonej Chemii i projektu realizowanego w KBiMŻ - „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (PO IG 01.01.02-00-074/09).

Zdjęcia z imprezy

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 26 września 2011