AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 21 stycznia 2010
Kategoria : Informacja Biura Projektu
Źródło : własne

Pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach projektu PO IG 01.01.02-00-074/09

20 stycznia 2010 r. w Poznaniu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne członków konsorcjum Zielona Chemia w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” zorganizowane przez beneficjenta projektu.

Spotkanie dotyczyło omówienia zagadnień związanych z płatnościami i rozliczaniem projektu, raportowaniem i sprawozdawczością, promocją i informacją o projekcie, zatrudnieniem, patentowaniem, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zakupami i przetargami a także z kwalifikowalnością wydatków.

Na spotkaniu omawiano także sprawy organizacyjne dotyczące bieżącej realizacji projektu, zakupu aparatur, omówienia przyjętych wskaźników a także materiałów do badań.
Wszystkie prezentacje ze spotkania są dostępne na stronie WWW w zakładce PLIKI.

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 26 lutego 2010
Opublikowane przez : Małgorzata Neumann-Desperak