AKTUALNOŚCI

Data publikacji : dn. 27 listopada 2009
Kategoria : Informacja prasowa
Źródło : www.poznan.pl

Środki unijne na badania dla poznańskich uczelni

Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Przyrodniczy otrzymały granty z Unii Europejskiej na badania naukowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zgłoszone na konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty badawcze Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego otrzymały granty z Unii Europejskiej na badania naukowe służące budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Uniwersytet Przyrodniczy otrzyma ponad 60 mln zł na dwa projekty: "Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych" oraz "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych". Politechnika Poznańska będzie realizować projekt "Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa", na który uzyska blisko 14 mln zł.

Konkurs odbywał się w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2), a jego budżet opiewał na łączną kwotę ponad 950 mln zł. Dofinansowanie otrzymały 42 najlepsze projekty badawcze.

Data umieszczenia na stronie WWW : dn. 26 lutego 2010
Opublikowane przez : Małgorzata Neumann-Desperak